Kouč | mentor | průvodce manažerů z kraje Vysočina

Vlastimil Strnad


Šéfujte s nadhledem!

Nabízím
 • Pomoc všem, kteří chtějí lépe šéfovat sami sobě
 • Pomoc manažerům, kteří se necítí ve své roli komfortně anebo se chtějí zkusit podívat na šéfování z jiného úhlu pohledu
 • Pomoc talentům, kteří si na manažerské místo zatím jen myslí nebo právě začali
 • Spolupráci s firmami i soukromými osobami
 • Individuální koučink / mentoring (kariérní, osobní)
 • Školení mng. dovedností (time mng, delegování, zpětná vazba, motivace, typologie lidí)
 • Systematickou manažerskou přípravu (možnost kombinace individuálního a skupinového přístupu)
 • Skupinové aktivity, workshopy
 • Poradenství - management kvality, neustálé zlepšování
 • Selfkoučink
About Us
About Us
Jak spolupráce probíhá?

S klientem si vždy přesně domluvíme zadání, ať už jde o individuální přístup či skupinový. Při spolupráci používám metody koučinku, mentoringu, příkladů z praxe a ve správné chvíli i teorie. Na všechno si budete většinou přicházet sami a budete si vytvářet své postoje, postupy na míru a posilovat dovednosti směrem k vašemu cíli. Je možné se domluvit na osobních sezeních nebo na online platformě.

Pokud si vyberete manažerskou přípravu, je možné postupovat krok po kroku podle mé osvědčené metodiky a v případě potřeby začleňovat manažerské dovednosti důležité v dané fázi. Nejdříve začneme u vás, u vaší osobnosti. Cílem bude si uvědomit nejen vaše ambice, přednosti, ale i obavy. Dále budeme pokračovat formulováním vaší vize a plánů. Dalším důležitým krokem bude poznání vašeho týmu a uvědomění si jeho možností směrem k vašim plánům. Následné kroky pak povedou k samotnému vedení týmu, zvýšení jeho motivace, spokojenosti a v neposlední řadě výkonu. Paralelně, aniž byste si to uvědomovali, se ve vás bude posilovat leader a bude se zvyšovat váš kredit.

Kdo jsem
 • Jsem otevřený pomoci, jdu k věci
 • Otec tří dcer, které mě denně učí naslouchat
 • Mám 15 let zkušeností v korporátech (automotive, medical)
 • Více než 10 let ve vedoucích pozicích
 • Praxe v managementu kvality a nákupu
 • Vedl jsem několik týmů s rozdílnou povahou práce a hierarchií
 • Pracuji se silnými stránkami individualit
 • Prošel jsem akreditovaným kurzem MŠMT - Kouč
 • Nově jsem absolvoval kurz Selfkoučinku s Marianem Jelínkem
 • Mám zkušenosti se zaváděním systémů kvality (ISO 9001, IATF 16 949, ISO 13 485, ISO 14 971)
 • Vedl jsem 4 roky pilíř kvality (WCM systém) v rámci neustálého zlepšování
About Us
About Us
Moje cesta

Nenarodil jsem se jako vedoucí, manažer ani jako leader. Během své kariéry jsem měl možnost vést různé týmy - zkušené i nezkušené, genderově vyvážené i nevyvážené, se znalostí i bez znalostí detailů práce. Díky této zkušenosti jsem si mohl osvojit důležité dovednosti jako např. přebírání oddělení, nastavování rolí, dávání volnosti, změnu manažerského stylu k daným lidem nebo situacím. Poznal jsem mnoho manažerů v odlišných rolích a vždy se snažil si od nich vzít jejich kladné stránky. Ty jsem pak zkoušel používat i v rámci svého fungování. Všímal jsem si a někdy osobně pociťoval i negativní projevy managementu, které jsem hlavně ze začátku nebyl schopný vždy rozpoznat. Sám jsem je přejímal a myslel si, že je to správné. Trvalo mi zbytečně dlouhou dobu než jsem si některé souvislosti uvědomil, začal se měnit a pracně tyto návyky odbourával.

Pochopil jsem, že firmu dělají lidé a nejúčinnější postupy jsou většinou ty nejjednodušší a zároveň všechno má svůj čas. Aktuálně jsem v životní etapě, ve které bych rád nabyté zkušenosti předával dál.

Moje vize

Chtěl bych změnit budoucnost ve vedení lidí. Rád bych pomohl vám všem (manažerům, ředitelům, vedoucím...) k tomu, abyste dokázali zvládnout všechna ta vysoká očekávání, ať už od sebe samých nebo od ostatních. Abyste byli schopni si v práci tvořit vztahy a zároveň měli své oddělení pod kontrolou. Rád bych vám ukázal, že nemusíte pracovat denně přesčas, můžete mít kvalitní osobní a rodinný život a zároveň mít dobrý pocit ze své práce. Vím, že je možné dosahovat výsledků i bez prvků mikromagementu, neustálého tlaku a neslušného chování. Tyto přístupy už do moderního managementu nepatří! Manažer by měl být vždy osobnost, která dobře ví, kam směřuje, zná své slabé i silné stránky, rozumí dobře svému týmu, dokáže ho vést a je inspirací pro druhé.

Chtěl bych vám také ušetřit čas a energii, pokud byste se rádi kariérně posunuli. Jestliže nemáme štěstí na dobrého šéfa, od kterého bychom, byť nevědomě přebírali jeho dobré vlastnosti, způsoby jednání i samotné vedení lidí, pak zákonitě přebíráme právě i ty negativní stránky. Než si tyto návyky uvědomíme a začneme s nimi pracovat, abychom si našli vlastní způsob vedení, může utéct hodně času a můžeme demotivovat mnoho svých lidí. Zejména pak "tahouny", kteří potřebují ke svému fungování jistou míru autonomity a smysl.

Chtěl bych také dát šanci všem podřízeným na šéfa, pro kterého a se kterým budou rádi pracovat.

FAQ

Jak dlouho trvá spolupráce?

Délka spolupráce se odvíjí od zadání. Nabízím spolupráci od jednorázových sezení až po tu dlouhodobou v rámci komplexnějšího rozvoje (osobního, manažerského). Většinou se potom jedná o 3 - 12 měsíců.

Proč spolupráce trvá tak dlouho?

Změny se stanou trvalými, jen pokud si dokážeme uvědomit souvislosti, změny prožít a nakonec si vše upevnit pravidelným používáním. Tento proces učení vyžaduje dotaci času, která je vždy individuální.

Jaký smysl má pro firmu naše spolupráce?

Firma je tak dobrá, jak dobré má lidi. Jejich sebemenší zlepšení se pak několikanásobně zúročí ve výsledcích, nižší fluktuaci, nových možnostech nebo ve firemní kultuře.

Proč bych měl mít kouče / mentora?

Stejně jako profesionální sportovci mají svého trenéra, který je připraví na maximální výkon, tak i profesionálové z ostatních oborů by měli investovat čas do svého seberozvoje. Kouč / mentor se stává průvodcem a připravuje vás na nové životní situace.

Už jsem byl na různých školeních, jak mi můžete pomoci?

Školením se naučíte nové postupy, zvýšíte si svůj potenciál a povědomí. Nicméně dva absolventi jednoho školení nebudou mít nikdy stejné pracovní výsledky, protože velkou roli v našich výkonech hrají obavy, předsudky a přesvědčení. Snažím se nimi pracovat tak, aby se ve vašem výkonu projevily ideálně pouze dovednosti.

Školení, zejména pak měkkých dovedností (prezentační dovednosti, zpětná vazba, motivace...), nejsou často úzce propojené s vaší praxí nebo jsou obecná. Pak vás často ani nenapadne zařadit do pracovního procesu nové znalosti. Preferuji opačný způsob, společně procházíme situace a do nich ve správnou chvíli vkládáme potřebné metody, které si šijete na míru.

LET’S TALK BUSINESS

KONTAKT

Pokud máte jakoukoliv otázku nebo máte zájem o spolupráci, neváhejte mě kontaktovat!

Copyright © DevCRUD